Compostatge

Ara pots col·laborar amb l’economia circular, transformar el residu en recurs i fer compost per a plantes o horts xicotets.

Compostatge

Ara pots col·laborar amb l’economia circular, transformar el residu en recurs i fer compost per a plantes o horts xicotets.

Compostatge

Ara pots col·laborar amb l’economia circular, transformar el residu en recurs i fer compost per a plantes o horts xicotets.

Què és el compostatge?

És un procés natural mitjançant el qual la matèria orgànica es transforma en compost.
És a dir, passa a ser adob natural per a la terra i els sòls destinats al cultiu i l’agricultura en general.

Mapa de compostadors

Què és el compostatge?

És un procés natural mitjançant el qual la matèria orgànica es transforma en compost.
És a dir, passa a ser adob natural per a la terra i els sòls destinats al cultiu i l’agricultura en general.

Mapa de compostadors

Compostatge domèstic

Amb este ambiciós projecte es pretén reduir la quantitat de residus que arriben a planta i potenciar l’autoproveïment d’un producte de qualitat per a la terra mitjançant la transformació dels bioresidus.

Este programa de compostatge domèstic, gràcies a la versatilitat i simplicitat que té s’està desenvolupant, en més o menys mesura, en quasi la totalitat de les poblacions del CVI. Les zones de baixa densitat poblacional (llogarets i municipis xicotets a les comarques interiors) tenen hortets molt menuts, de manera que el CVI els proporciona les ferramentes per a facilitar el compostatge. Este procés hi té una gran acceptació i fa que es reduïsca el residu i es racionalitzen les rutes de recollida de la fracció resta. D’altra banda, es posa en marxa en urbanitzacions com a complement voluntari al sistema de gestió de residus actual. En definitiva, amb esta manera de gestionar els bioresidus, independentment del lloc on es visca, es fomenta la conscienciació sobre la producció de residus, la satisfacció de convertir-los en recursos i el respecte per la terra en tornar-li part del que ens dona.

Les famílies interessades a participar han d’inscriure’s en les xarrades formatives (presencials i en línia) en què s’explica com compostar a casa i els beneficis de formar part d’este projecte. Tot seguit, se subscriu un compromís amb el CVI, que els fa lliurament d’un compostador amb un codi QR per a l’habitatge que els portarà a descarregar una APP. Les famílies sempre reben assessorament personalitzat per part de l’equip d’educació ambiental. En definitiva, es pretén que estiguen acompanyats en este procés de gestió de residus que, sovint, és nou per a ells. El projecte contempla la formació, la cessió del compostador i l’acompanyament perquè el procés siga un èxit.

Les compostadores estan fabricades amb el plàstic que es recupera en les plantes de tractament del CVI, una realitat que fa d’este programa un exemple clar d’èxit d’economia circular en estat pur.

Compostatge domèstic

Amb este ambiciós projecte es pretén reduir la quantitat de residus que arriben a planta i potenciar l’autoproveïment d’un producte de qualitat per a la terra mitjançant la transformació dels bioresidus.

Este programa de compostatge domèstic, gràcies a la versatilitat i simplicitat que té s’està desenvolupant, en més o menys mesura, en quasi la totalitat de les poblacions del CVI. Les zones de baixa densitat poblacional (llogarets i municipis xicotets a les comarques interiors) tenen hortets molt menuts, de manera que el CVI els proporciona les ferramentes per a facilitar el compostatge. Este procés hi té una gran acceptació i fa que es reduïsca el residu i es racionalitzen les rutes de recollida de la fracció resta. D’altra banda, es posa en marxa en urbanitzacions com a complement voluntari al sistema de gestió de residus actual. En definitiva, amb esta manera de gestionar els bioresidus, independentment del lloc on es visca, es fomenta la conscienciació sobre la producció de residus, la satisfacció de convertir-los en recursos i el respecte per la terra en tornar-li part del que ens dona.

Les famílies interessades a participar han d’inscriure’s en les xarrades formatives (presencials i en línia) en què s’explica com compostar a casa i els beneficis de formar part d’este projecte. Tot seguit, se subscriu un compromís amb el CVI, que els fa lliurament d’un compostador amb un codi QR per a l’habitatge que els portarà a descarregar una APP. Les famílies sempre reben assessorament personalitzat per part de l’equip d’educació ambiental. En definitiva, es pretén que estiguen acompanyats en este procés de gestió de residus que, sovint, és nou per a ells. El projecte contempla la formació, la cessió del compostador i l’acompanyament perquè el procés siga un èxit.

Les compostadores estan fabricades amb el plàstic que es recupera en les plantes de tractament del CVI, una realitat que fa d’este programa un exemple clar d’èxit d’economia circular en estat pur.

Aula Composta

Des de 2017 tirem avant el projecte de compostatge en centres educatius dels municipis de l’interior de la província de València, de manera que les sobres de menjar són compostades i estos residus poden tornar a la terra convertits en adob de qualitat.

El programa inclou la implicació dels xiquets i les xiquetes, de l’equip educatiu i del personal que fa faena en els menjadors del centre. Les sobres de menjar ja no es llancen barrejats amb la resta de residus. La comunitat educativa de les escoles participants en esta iniciativa reben la formació corresponent a càrrec del Consorci València Interior, on se’ls ensenya quin tipus de residus han de depositar en els poals de matèria orgànica i com tractar eixes restes per a formar compostos d’alta qualitat. A això s’afig un seguiment i un suport periòdic, un acompanyament que es completa amb visites al compostador on es mesura la humitat, l’estat general, la temperatura, l’oxigenació i la presència d’organismes vius.

Vols que el teu centre escolar forme part de la xarxa d’Aula composta?

Escriu-nos i te n’informem. compostaje@consorciovalenciainterior.es

Aula Composta

Des de 2017 tirem avant el projecte de compostatge en centres educatius dels municipis de l’interior de la província de València, de manera que les sobres de menjar són compostades i estos residus poden tornar a la terra convertits en adob de qualitat.

El programa inclou la implicació dels xiquets i les xiquetes, de l’equip educatiu i del personal que fa faena en els menjadors del centre. Les sobres de menjar ja no es llancen barrejats amb la resta de residus. La comunitat educativa de les escoles participants en esta iniciativa reben la formació corresponent a càrrec del Consorci València Interior, on se’ls ensenya quin tipus de residus han de depositar en els poals de matèria orgànica i com tractar eixes restes per a formar compostos d’alta qualitat. A això s’afig un seguiment i un suport periòdic, un acompanyament que es completa amb visites al compostador on es mesura la humitat, l’estat general, la temperatura, l’oxigenació i la presència d’organismes vius.

Vols que el teu centre escolar forme part de la xarxa d’Aula Composta?

Escriu-nos i te n’informem. compostaje@consorciovalenciainterior.es

Aula Composta

Des de 2017 tirem avant el projecte de compostatge en centres educatius dels municipis de l’interior de la província de València, de manera que les sobres de menjar són compostades i estos residus poden tornar a la terra convertits en adob de qualitat.

El programa inclou la implicació dels xiquets i les xiquetes, de l’equip educatiu i del personal que fa faena en els menjadors del centre. Les sobres de menjar ja no es llancen barrejats amb la resta de residus. La comunitat educativa de les escoles participants en esta iniciativa reben la formació corresponent a càrrec del Consorci València Interior, on se’ls ensenya quin tipus de residus han de depositar en els poals de matèria orgànica i com tractar eixes restes per a formar compostos d’alta qualitat. A això s’afig un seguiment i un suport periòdic, un acompanyament que es completa amb visites al compostador on es mesura la humitat, l’estat general, la temperatura, l’oxigenació i la presència d’organismes vius.

Vols que el teu centre escolar forme part de la xarxa d’Aula Composta?

Escriu-nos i te n’informem. compostaje@consorciovalenciainterior.es

Compostatge comunitari

Es fomenta l’economia circular i la implicació dels veïns i veïnes perquè el residu no isca del municipi i es transforme en compost per a les plantes o per als hortets. Amb això el residu passa a convertir-se en un recurs per al municipi.

Per a fer este tipus de compostatge, el CVI facilita els mòduls necessaris per al tipus i quantitat de població participant. Estos mòduls estan dissenyats per a este procés i són desmuntables per a facilitar les faenes que requerixen. Este tipus de compostatge es fa en tres fases.

Línia de compostatge

  • Aportació. On es depositen els residus orgànics de la llar i es mesclen amb l'estructurant (residus orgànics secs), alhora que es va airejant i agafant temperatura per la descomposició.
  • Degradació. Una vegada ple el primer mòdul, es passa a est perquè continue el procés. Ací la temperatura serà elevada al principi i anirà baixant. En esta fase no hi ha cap aportació de material, però si que cal pegar-li la volta de tant en tant.
  • Maduració. Amb la temperatura més baixa i estabilitzada es passarà a esta última fase on es deixarà aproximadament un mes pegant-li la volta de manera més espaiada i acabarà el procés amb el resultat d'un compost preparat per a fer-ne ús i de qualitat.

En aquest projecte s’ha de tindre la implicació de l’ajuntament per les característiques que té.

  • Buscar i adequar un espai per a la instal·lació. Ha de ser un recinte tancat per a la recepció dels materials per les quantitats tant de matèria fresca com d'estructurant. També es recomana que hi haja un lloc per a poder guardar les ferramentes.
  • Tindre un mestre compostador. Una persona responsable, que tinga les nocions suficients sobre compostatge i s'encarregue de la previsió de les faenes i el control del procés.
  • Fomentar la participació de la població per a tindre aportacions de residus orgànics

Per a més informació, escriu-nos un correu a compostaje@consorciovalenciainterior.es

Consulta els materials de suport

Vídeos

Compostatge domèstic

Compostatge escolar: Aula composta

Com muntar el teu compostador