Normativa
de referència

Quina és la legislació vigent aplicada
al Consorci València Interior?

Actualització PIR-CV

Llei 7/2022,
de 8 d'abril

de residuos y suelos contaminados para una economía circular

Llei 5/2022,
de 29 de novembre

de residus i sòls contaminats per al foment de l’economia circular a la Comunitat Valenciana

Ordre TED/834/2023,
de 18 de juliol

per la qual s’estableixen els requisits mínims de tractament previ al dipòsit de residus municipals a l’abocador

Reial Decret 1055/2022,
de 27 de desembre

d’envasos i residus d’envasos

Reial decret 646/2020,
de 7 de juliol

pel qual es regula l’eliminació de residus mitjançant dipòsit a l’abocador

Decret Llei 13/2020,
de 7 d'agost,
del Consell

de declaració de servei públic de titularitat autonòmica de les operacions de selecció i classificació d’envasos lleugers i residus d’envasos recollits selectivament (DOGV núm. 8884, de 18/08/20)

Ordre 26/2014,
de 30 d'octubre,
de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient

per la qual s’aprova el document de desenvolupament de les mesures articulades al Programa de Prevenció del Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7399, de 10/11/14)

Ordre 18/2018,
de 15 de maig,
de la Conselleria dAgricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

per la qual es regulen les instal·lacions de compostatge comunitari en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8300, de 22/05/18)

Ordre 4/2022,
de 24 de març,
de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

que regula l’agrocompostatge de proximitat per a la gestió sostenible de les restes agrícoles, ramaders, silvícoles i agroforestals a l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9312, de 04/004/22)