El Consorci
València Interior

El Consorci València Interior és l’entitat que gestiona els residus domèstics de 61 municipis. Abraça un territori que suposa més de la mitat de la província de València. Esta entitat fa vora 15 anys que tracta els residus de cinc comarques d’interior: Camp de Túria, la Serrania, la Plana d’Utiel-Requena, el Racó d’Ademús i la Foia de Bunyol-Xiva.

Però el CVI és més encara: és un espai on es despleguen polítiques públiques que promouen un desenvolupament sostenible, on es posa en valor el territori i la gent que l’habita com a motor fonamental del canvi i la reducció de residus i on gràcies a la innovació i a les noves tecnologies millora la gestió dels residus i s’hi promou l’economia circular en tots els seus àmbits.

El Consorci
València Interior

El Consorci València Interior és l’entitat que gestiona els residus domèstics de 61 municipis. Abraça un territori que suposa més de la mitat de la província de València. Esta entitat fa vora 15 anys que tracta els residus de cinc comarques d’interior: Camp de Túria, la Serrania, la Plana d’Utiel-Requena, el Racó d’Ademús i la Foia de Bunyol-Xiva.

Però el CVI és més encara: és un espai on es despleguen polítiques públiques que promouen un desenvolupament sostenible, on es posa en valor el territori i la gent que l’habita com a motor fonamental del canvi i la reducció de residus i on gràcies a la innovació i a les noves tecnologies millora la gestió dels residus i s’hi promou l’economia circular en tots els seus àmbits.

El Consorcio
Valencia Interior

El Consorci València Interior és l’entitat que gestiona els residus domèstics de 61 municipis. Abraça un territori que suposa més de la mitat de la província de València. Esta entitat fa vora 15 anys que tracta els residus de cinc comarques d’interior: Camp de Túria, la Serrania, la Plana d’Utiel-Requena, el Racó d’Ademús i la Foia de Bunyol-Xiva.

Però el CVI és més encara: és un espai on es despleguen polítiques públiques que promouen un desenvolupament sostenible, on es posa en valor el territori i la gent que l’habita com a motor fonamental del canvi i la reducció de residus i on gràcies a la innovació i a les noves tecnologies millora la gestió dels residus i s’hi promou l’economia circular en tots els seus àmbits.

Les xifres al teu abast

El Consorci València Interior ofereix una còmoda eina per conèixer tots els aspectes relacionats amb la gestió de residus de manera fàcil, ràpida i directa.

Instal·lacions

El Consorci disposa de dues instal·lacions per a la valorització de residus municipals. Fins a les plantes de Llíria i Caudete de las Fuentes arriba la fracció reste i els bioresidus que s’entreguen en aquells contenidors específics que els municipis posen a disposició tant de la ciutadania com dels diferents establiments comercials i oficines. La fracció resta se sotmet a un tractament que persegueix recuperar els diferents materials valoritzables que conté i minorar, en la mesura que siga possible, la quantitat de rebuig que hauria d’eliminar-se en l’abocador de Caudete de las Fuentes. Per altra banda, els bioresidus es gestionen per a obtindre compostos, entés com una esmena orgànica que complisca amb els estàndards de qualitat i seguretat que el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació exigeix per a aquest producte.

Instal·lacions

El Consorci disposa de dues instal·lacions per a la valorització de residus municipals. Fins a les plantes de Llíria i Caudete de las Fuentes arriba la fracció reste i els bioresidus que s’entreguen en aquells contenidors específics que els municipis posen a disposició tant de la ciutadania com dels diferents establiments comercials i oficines. La fracció resta se sotmet a un tractament que persegueix recuperar els diferents materials valoritzables que conté i minorar, en la mesura que siga possible, la quantitat de rebuig que hauria d’eliminar-se en l’abocador de Caudete de las Fuentes. Per altra banda, els bioresidus es gestionen per a obtindre compostos, entés com una esmena orgànica que complisca amb els estàndards de qualitat i seguretat que el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació exigeix per a aquest producte.

Instal·lacions

El Consorci disposa de dues instal·lacions per a la valorització de residus municipals. Fins a les plantes de Llíria i Caudete de las Fuentes arriba la fracció reste i els bioresidus que s’entreguen en aquells contenidors específics que els municipis posen a disposició tant de la ciutadania com dels diferents establiments comercials i oficines. La fracció resta se sotmet a un tractament que persegueix recuperar els diferents materials valoritzables que conté i minorar, en la mesura que siga possible, la quantitat de rebuig que hauria d’eliminar-se en l’abocador de Caudete de las Fuentes. Per altra banda, els bioresidus es gestionen per a obtindre compostos, entés com una esmena orgànica que complisca amb els estàndards de qualitat i seguretat que el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació exigeix per a aquest producte.

Ecoparcs

28 ecoparcs fixos i 9 mòbils

en la nostra xarxa de servicis a la ciutadania

Ecoparcs

28 ecoparcs fixos i 9 mòbils

en la nostra xarxa de servicis a la ciutadania

Nou servei: Ecoparcs fixos
de proximitat

Amb aquesta nova xarxa d’ecoparcs fixos de proximitat, es facilita a la ciutadania la comoditat de rebutjar residus 365 dies l’any, 24 hores al dia de manera controlada. Es poden dipositar des de petits aparells elèctrics o electrònics, roba i calçat, piles, bombetes, olis comestibles i aerosols. 

Ecoparcs

28 ecoparcs fixos i 9 mòbils

en la nostra xarxa de servicis a la ciutadania

Educació
ambiental

L’educació ambiental ens ajuda a comprendre millor les coses. Fent passos xicotets en l’àmbit individual podem aconseguir un resultat global de millora del medi ambient . Les xifres així ho certifiquen. I en el CVI ho sabem. Perquè per al CVI l’educació ambiental és una eina fonamental que ajuda a aconseguir els objectius de gestió de residus més ambiciosos. Us contem quina és la nostra estratègia per a aconseguir-ho:

Educació
ambiental

L’educació ambiental ens ajuda a comprendre millor les coses. Fent passos xicotets en l’àmbit individual podem aconseguir un resultat global de millora del medi ambient . Les xifres així ho certifiquen. I en el CVI ho sabem. Perquè per al CVI l’educació ambiental és una eina fonamental que ajuda a aconseguir els objectius de gestió de residus més ambiciosos. Us contem quina és la nostra estratègia per a aconseguir-ho:

Educació
ambiental

Què són i per a què serveixen les campanyes d’Educació ambiental? Al Consorci
València Interior sempre hem
apostat per una educació ambiental
primerenca.

Participació

en l'administració

El Consell de Participació Ciutadana és un òrgan de caràcter consultiu i de participació que té com a finalitat canalitzar i afavorir la participació dels diferents agents socials, ambientals, culturals i econòmics interessats en el coneixement, la planificació i la gestió dels residus urbans.

Participació

en l'administració

El Consell de Participació Ciutadana és un òrgan de caràcter consultiu i de participació que té com a finalitat canalitzar i afavorir la participació dels diferents agents socials, ambientals, culturals i econòmics interessats en el coneixement, la planificació i la gestió dels residus urbans.

Participació

en l'administració

El Consell de Participació Ciutadana és un òrgan de caràcter consultiu i de participació que té com a finalitat canalitzar i afavorir la participació dels diferents agents socials, ambientals, culturals i econòmics interessats en el coneixement, la planificació i la gestió dels residus urbans.

Col·laboració ciutadana

Coneix els incentius ambientals que oferix el Consorci en els seus municipis.

Les targetes
 intel·ligents

que bonifiquen

Col·laboració ciutadana

Coneix els incentius ambientals que oferix el Consorci en els seus municipis

Les targetes

 intel·ligents 

que bonifiquen

Col·laboració ciutadana

Coneix els incentius ambientals que oferix el Consorci en els seus municipis.

Las targetes

 intel·ligents 

que bonifiquen

Ecoparcs fixos
de proximitat

Amb esta nova xarxa d’ecoparcs de proximitat es facilita que la ciutadania hi puga deixar amb comoditat aparells elèctrics o electrònic xicotets, roba i calçat, piles, olis comestibles, cartutxos d’impressora, bateries de mòbil o bombetes, a qualsevol hora i qualsevol dia.

Ecoparcs fixos
de proximitat

Amb esta nova xarxa d’ecoparcs de proximitat es facilita que la ciutadania hi puga deixar amb comoditat aparells elèctrics o electrònic xicotets, roba i calçat, piles, olis comestibles, cartutxos d’impressora, bateries de mòbil o bombetes, a qualsevol hora i qualsevol dia.

Coneix l’actualitat més recent del Consorci València Interior.

Coneix l’actualitat més recent del Consorci València Interior.

Coneix l’actualitat més recent del Consorci València Interior.