El Consorci València Interior

El CVI és un espai on es desenvolupen polítiques públiques que promouen un desenvolupament sostenible, on gràcies a la innovació ia les noves tecnologies millora la gestió dels residus i es promou l’economia circular en tots els seus àmbits.

El Consorci València Interior

El CVI és un espai on es desenvolupen polítiques públiques que promouen un desenvolupament sostenible, on gràcies a la innovació ia les noves tecnologies millora la gestió dels residus i es promou l’economia circular en tots els seus àmbits.

El Consorci València Interior

El CVI és un espai on es desenvolupen polítiques públiques que promouen un desenvolupament sostenible, on gràcies a la innovació ia les noves tecnologies millora la gestió dels residus i es promou l’economia circular en tots els seus àmbits.

Què és?

El Consorci València Interior és l’entitat pública que gestiona els residus municipals de 61 localitats de l’interior de la província de València, concretament de les comarques del Camp de Túria, la Hoya de Buñol-Chiva, la Plana Utiel-Requena, el Rincón de Ademuz i la Serranía. L’àmbit territorial abraça el 50 % de la província de València, dona servici a més de 250.000 habitants i tracta més de 185.500 tones de residus urbans a l’any.

Què és?

El Consorci València Interior és l’entitat pública que gestiona els residus municipals de 61 localitats de l’interior de la província de València, concretament de les comarques del Camp de Túria, la Hoya de Buñol-Chiva, la Plana Utiel-Requena, el Rincón de Ademuz i la Serranía. L’àmbit territorial abraça el 50 % de la província de València, dona servici a més de 250.000 habitants i tracta més de 185.500 tones de residus urbans a l’any.

Què és?

El Consorci València Interior és l’entitat pública que gestiona els residus municipals de 61 localitats de l’interior de la província de València, concretament de les comarques delCamp de Túria, la Hoya de Buñol-Chiva, la Plana Utiel-Requena, el Rincón de Ademuz i la Serranía. L’àmbit territorial abraça el 50 % de la província de València, dona servici a més de 250.000 habitants i tracta més de 185.500 tones de residus urbans a l’any.

Quins servicis presta?

Tractament de residus

El CVI disposa de dues plantes per a la valorització de residus municipals per al tractament d’aquests residus generats en els 61 municipis que constitueixen el consorci. Una planta està situada a Llíria i té una capacitat per al tractament de 80.000 t/any i l’altra està situada a Caudete de las Fuentes, amb una capacitat per al tractament de 40.000 t/any, que també compta amb un abocador per a l’eliminació dels residus no valoritzables que es gestionen com a rebuig amb una capacitat de 53.000 t/any.

Servei de recollida selectiva de residus d'envasos lleugers i paper-cartó

El consorci presta, des del 2010, el servei de recollida selectiva dels residus d’envasos lleugers i de paper-cartró a tots els municipis del consorci excepte a Chiva, l’Eliana, Benissanó, Marines i Bétera. Aquest servei es presta utilitzant el parc de contenidors que, per a tots dos fluxos de residus d’envasos, es distribueixen a la vorera i es posen a disposició de la ciutadania i dels establiments comercials.

Quins servicis presta?

Tractament de residus

El CVI disposa de dues plantes per a la valorització de residus municipals per al tractament d’aquests residus generats en els 61 municipis que constitueixen el consorci. Una planta està situada a Llíria i té una capacitat per al tractament de 80.000 t/any i l’altra està situada a Caudete de las Fuentes, amb una capacitat per al tractament de 40.000 t/any, que també compta amb un abocador per a l’eliminació dels residus no valoritzables que es gestionen com a rebuig amb una capacitat de 53.000 t/any.

Servei de recollida selectiva de residus d'envasos lleugers i paper-cartó

El consorci presta, des del 2010, el servei de recollida selectiva dels residus d’envasos lleugers i de paper-cartró a tots els municipis del consorci excepte a Chiva, l’Eliana, Benissanó, Marines i Bétera. Aquest servei es presta utilitzant el parc de contenidors que, per a tots dos fluxos de residus d’envasos, es distribueixen a la vorera i es posen a disposició de la ciutadania i dels establiments comercials.

Quins servicis presta?

Tractament de residus

El CVI disposa de dues plantes per a la valorització de residus municipals per al tractament d’aquests residus generats en els 61 municipis que constitueixen el consorci. Una planta està situada a Llíria i té una capacitat per al tractament de 80.000 t/any i l’altra està situada a Caudete de las Fuentes, amb una capacitat per al tractament de 40.000 t/any, que també compta amb un abocador per a l’eliminació dels residus no valoritzables que es gestionen com a rebuig amb una capacitat de 53.000 t/any.

Servicio de recogida selectiva de residuos de envases ligeros y papel-cartón

El consorci presta, des del 2010, el servei de recollida selectiva dels residus d’envasos lleugers i de paper-cartró a tots els municipis del consorci excepte a Chiva, l’Eliana, Benissanó, Marines i Bétera. Aquest servei es presta utilitzant el parc de contenidors que, per a tots dos fluxos de residus d’envasos, es distribueixen a la vorera i es posen a disposició de la ciutadania i dels establiments comercials.

Quins residus gestiona?

El CVI gestiona la fracció reste i els bioresidus procedents de la recollida municipal, així com els bioresidus recollits als grans productors. A més, gestiona també els residus depositats en els ecoparcs i ecomòbils consorciats.

Quins residus gestiona?

El CVI gestiona la fracció reste i els bioresidus procedents de la recollida municipal, així com els bioresidus recollits als grans productors. A més, gestiona també els residus depositats en els ecoparcs i ecomòbils consorciats.

Quins residus gestiona?

El CVI gestiona la fracció reste i els bioresidus procedents de la recollida municipal, així com els bioresidus recollits als grans productors. A més, gestiona també els residus depositats en els ecoparcs i ecomòbils consorciats.