Participació

a l'administració

El Consorci València Interior convida la població a formar part de les comissions territorials de participació amb l’objectiu d’adequar la gestió dels residus a la realitat dels diferents territoris i atendre les peticions ciutadanes.

Participació

a l'administració

El Consorci València Interior convida la població a formar part de les comissions territorials de participació amb l’objectiu d’adequar la gestió dels residus a la realitat dels diferents territoris i atendre les peticions ciutadanes.

Participació

a l'administració

El Consorci València Interior convida la població a formar part de les comissions territorials de participació amb l’objectiu d’adequar la gestió dels residus a la realitat dels diferents territoris i atendre les peticions ciutadanes.

Òrgans de participació

El Reglament del Consell de Participació Territorial i Ciutadana defineix dos tipus d’òrgans de participació reglats per al CVI: el Consell de Participació Territorial i Ciutadana del CVI i les Comissions Territorials.

Òrgans de participació

El Reglament del Consell de Participació Territorial i Ciutadana defineix dos tipus d’òrgans de participació reglats per al CVI: el Consell de Participació Territorial i Ciutadana del CVI i les Comissions Territorials.

Pel que fa al Consell de Participació Ciutadana, quedarà conformat pels càrrecs següents: un president, un vicepresident, un secretari i vocals. Les persones que ocupin els llocs de vocals del Consell provenen de les diferents comissions territorials. Entre aquestes triaran els càrrecs de vicepresident i secretari. En total hi haurà cinc comissions territorials, una per cada comarca.

El Consorci València Interior convida la població a formar part de les comissions territorials de participació amb l'objectiu d'adequar la gestió dels residus a la realitat dels diferents territoris i atendre les peticions ciutadanes.

Pel que fa al Consell de Participació Ciutadana, quedarà conformat pels càrrecs següents: un president, un vicepresident, un secretari i vocals. Les persones que ocupin els llocs de vocals del Consell provenen de les diferents Comissions Territorials. Entre aquestes triaran els càrrecs de vicepresident i secretari. En total hi haurà cinc comissions territorials, una per cada comarca.

El Consorci València Interior convida la població a formar part de les comissions territorials de participació amb l'objectiu d'adequar la gestió dels residus a la realitat dels diferents territoris i atendre les peticions ciutadanes.

Pel que fa al Consell de Participació Ciutadana, quedarà conformat pels càrrecs següents: un president, un vicepresident, un secretari i vocals. Les persones que ocupin els llocs de vocals del Consell provenen de les diferents Comissions Territorials. Entre aquestes triaran els càrrecs de vicepresident i secretari. En total hi haurà cinc comissions territorials, una per cada comarca.

El Consorci València Interior convida la població a formar part de les comissions territorials de participació amb l'objectiu d'adequar la gestió dels residus a la realitat dels diferents territoris i atendre les peticions ciutadanes.

Aquest òrgan, d’àmbit comarcal, està obert a totes les persones que resideixin en qualsevol dels 61 municipis consorciats, que poden participar a títol individual o com a part duna associació.

D’aquesta manera, el consorci afavoreix la implicació de la ciutadania en la presa de decisions respecte a la seva activitat a les comarques de Camp de Túria, la Foia de Bunyol-Xiva, la Plana d’Utiel-Requena, la Serrania i el Racó d’Ademús .

Amb tot, el consorci pretén assolir una gestió sostenible dels residus aplicant criteris de proximitat i transparència, buscant el consens amb la ciutadania i tenint en compte les necessitats particulars de cada territori.

La inscripció a les comissions territorials és voluntària i únicament cal presentar una sol·licitud formal adreçada a la Junta de Govern del Consorci València Interior, a través del registre d’entrada de la seu electrònica de l’entitat

Aquest òrgan, d’àmbit comarcal, està obert a totes les persones que resideixin en qualsevol dels 61 municipis consorciats, que poden participar a títol individual o com a part duna associació.

D’aquesta manera, el consorci afavoreix la implicació de la ciutadania en la presa de decisions respecte a la seva activitat a les comarques de Camp de Túria, la Foia de Bunyol-Xiva, la Plana d’Utiel-Requena, la Serrania i el Racó d’Ademús .

Amb tot, el consorci pretén assolir una gestió sostenible dels residus aplicant criteris de proximitat i transparència, buscant el consens amb la ciutadania i tenint en compte les necessitats particulars de cada territori.

La inscripció a les comissions territorials és voluntària i únicament cal presentar una sol·licitud formal adreçada a la Junta de Govern del Consorci València Interior, a través del registre d’entrada de la seu electrònica de l’entitat