Presidència

Carta oberta a la ciutadania

Presidència

Carta oberta a la ciutadania

Em dirigisc a vosaltres en el meu nom i en el de tota la Junta de Govern del Consorci València Interior per a traslladar-vos que assumim amb il·lusió i responsabilitat els nous càrrecs que ostentem. Som conscients dels reptes i oportunitats que tenim per davant per a millorar la gestió dels residus i avançar cap a un model més sostenible i circular.

El nostre objectiu és treballar per a promoure una organització de qualitat, eficient i transparent, que garantisca el compliment de la normativa vigent i que contribuïsca a la protecció del medi ambient, mitjançant la prevenció de residus, el seu tractament adequat una vegada arriben a les plantes i la minimització de la quantitat de rebuig a l’abocador.

Este punt és més important del que pensem: els municipis que formem el consorci hem de fer front al pagament de més de 3 milions d’euros de 2023 en concepte d’impost d’abocament, tal com marca la llei 7/2022 de residus i sòls contaminats per a una economia circular. És a dir, hem de pagar eixa quantitat pels rebutjos depositats en l’abocador procedents dels nostres residus domèstics després de passar per les plantes de Llíria i Caudete de las Fuentes. Per això com més gran siga la recollida selectiva de residus en els nostres municipis, menys residus domèstics enviarem a tractar en les nostres instal·lacions i menys rebuig anirà a abocador, amb el que aconseguirem reduir l’import de l’impost d’abocament.
Per a aconseguir-ho, treballarem en diverses línies d’actuació, entre les quals destaquen:
Estes són algunes de les línies de treball que ens hem marcat per als pròxims anys, però estem oberts a atendre les vostres propostes i demandes, per a millorar el servei i adaptar-nos a les necessitats dels municipis a cada moment.

Esperem comptar amb la vostra col·laboració i confiança per a fer del CVI un referent en la gestió dels residus i per a contribuir al desenvolupament sostenible de les nostres comarques.
Rebeu una cordial salutació,
Francisco Gómez – President del Consorci València Interior