La Planta de Caudete de las Fuentes

Esta instal·lació també té com a objectiu la valorització de residus i disposa d’una capacitat de 40.000 t a l’any. El tractament dels residus que gestiona és similar a la planta de Llíria, només que en esta planta es procedeix també a l’afinament del compost.

Què arriba en la bossa grisa
a la planta de Caudete de las Fuentes?

La Planta de Caudete de las Fuentes

Esta instal·lació també té com a objectiu la valorització de residus i disposa d’una capacitat de 40.000 t a l’any. El tractament dels residus que gestiona és similar a la planta de Llíria, només que en esta planta es procedeix també a l’afinament del compost.

Què arriba en la bossa grisa
a la planta de Caudete de las Fuentes?

La Planta de Tratamiento de Caudete de las Fuentes

La planta de Caudete de las Fuentes también es gestionada por el CVI. A esta instalación llega todo aquello que se deposita en el contenedor gris. Los esfuerzos en esta planta están puestos en perfeccionar el procedimiento de cribado y separación, fundamental en el tratamiento de los residuos, ya que permite recuperar los materiales reutilizables y evitar su depósito en vertedero.
La nau de triatge és l’espai on es recuperen plàstics, metalls, cartó i vidre, mitjançant els garbells rotatius, el separador balístic i el separador òptic, els separadors magnètics i d’inducció, així com la garbellada manual que hi fa el personal de la planta. En esta primera nau, a més, es recupera la matèria orgànica, que, més tard, es trasllada als túnels de compostatge, on s’induïx una fermentació accelerada que higienitza el residu.
La nau de triatge és l’espai on es recuperen plàstics, metalls, cartó i vidre, mitjançant els garbells rotatius, el separador balístic i el separador òptic, els separadors magnètics i d’inducció, així com la garbellada manual que hi fa el personal de la planta. En esta primera nau, a més, es recupera la matèria orgànica, que, més tard, es trasllada als túnels de compostatge, on s’induïx una fermentació accelerada que higienitza el residu.
La nau de triatge és l’espai on es recuperen plàstics, metalls, cartó i vidre, mitjançant els garbells rotatius, el separador balístic i el separador òptic, els separadors magnètics i d’inducció, així com la garbellada manual que hi fa el personal de la planta. En esta primera nau, a més, es recupera la matèria orgànica, que, més tard, es trasllada als túnels de compostatge, on s’induïx una fermentació accelerada que higienitza el residu.
La planta disposa d’una nau d’afinament, on es garbella el material bioestabilitzat. Amb esta separació s’aconseguix millorar la qualitat del material, ja que es recuperen envasos de plàstic lleuger xicotets, càpsules de café o fragments de vidre amb un tipus de maquinària específica per a això. En la planta s’han fet inversions una rere l’altra per a disposar de maquinària capdavantera i aconseguir millores en el procés de tractament dels residus.

A Caudete s’obté un producte de qualitat que servix d’adob per a la vinya de la zona i per a més cultius.

La planta disposa d’una nau d’afinament, on es garbella el material bioestabilitzat. Amb esta separació s’aconseguix millorar la qualitat del material, ja que es recuperen envasos de plàstic lleuger xicotets, càpsules de café o fragments de vidre amb un tipus de maquinària específica per a això. En la planta s’han fet inversions una rere l’altra per a disposar de maquinària capdavantera i aconseguir millores en el procés de tractament dels residus.

A Caudete s’obté un producte de qualitat que servix d’adob per a la vinya de la zona i per a més cultius.

La planta disposa d’una nau d’afinament, on es garbella el material bioestabilitzat. Amb esta separació s’aconseguix millorar la qualitat del material, ja que es recuperen envasos de plàstic lleuger xicotets, càpsules de café o fragments de vidre amb un tipus de maquinària específica per a això. En la planta s’han fet inversions una rere l’altra per a disposar de maquinària capdavantera i aconseguir millores en el procés de tractament dels residus.

A Caudete s’obté un producte de qualitat que servix d’adob per a la vinya de la zona i per a més cultius.

Instal·lació d'eliminació per als rebutjos de valorització

Esta és una instal·lació d’eliminació de residus que, amb una capacitat de 53.000 t any i que té per objecte la gestió del rebuig generat en les plantes de Lliria i de Caudete de las Fuentes.

Aquesta planta és una de les poques de la Comunitat Valenciana que compta amb una depuradora de lixiviats i, mitjançant l’aplicació d’un tractament d’ultrafiltració i osmosi inversa, aconsegueix reconvertir aquests tòxics en aigua totalment neta per al seu autoproveïment.

Instal·lació d'eliminació per als rebutjos de valorització

Esta és una instal·lació d’eliminació de residus que, amb una capacitat de 53.000 t any i que té per objecte la gestió del rebuig generat en les plantes de Lliria i de Caudete de las Fuentes.

Aquesta planta és una de les poques de la Comunitat Valenciana que compta amb una depuradora de lixiviats i, mitjançant l’aplicació d’un tractament d’ultrafiltració i osmosi inversa, aconsegueix reconvertir aquests tòxics en aigua totalment neta per al seu autoproveïment.