La Planta de Llíria

Es tracta d’una instal·lació de valorització de residus. En ella es realitzen les operacions de triatge, compostatge i maduració de residus domèstics mesclats, fracció orgànica selectiva i fracció vegetal triturada. També es realitza la classificació i emmagatzematge temporal de residus d’aparells elèctrics i electrònics. Esta planta té capacitat per 80.000 tones de residus a l’any.

Què hi arriba en la bossa grisa
a la planta de Llíria?

La Planta de Llíria

Es tracta d’una instal·lació de valorització de residus. En ella es realitzen les operacions de triatge, compostatge i maduració de residus domèstics mesclats, fracció orgànica selectiva i fracció vegetal triturada. També es realitza la classificació i emmagatzematge temporal de residus d’aparells elèctrics i electrònics. Esta planta té capacitat per 80.000 tones de residus a l’any.

Què hi arriba en la bossa grisa
a la Planta de Llíria?

L’aula ambiental aporta un valor especial a esta instal·lació de residus perquè és la cara més visible i amable amb la ciutadania. Ací és on es llancen els missatges d’educació ambiental i on es fan les accions concretes als públics assistents per a cuidar el medi ambient. Per a escometre esta tasca, l’equip d’educadores incidix en la importància de l’economia circular, el compostatge i la separació dels residus a casa. Esta sala és fonamental per a fer les visites correctament, tant d’escolars com de persones adultes o persones amb discapacitat.
L’aula ambiental aporta un valor especial a esta instal·lació de residus perquè és la cara més visible i amable amb la ciutadania. Ací és on es llancen els missatges d’educació ambiental i on es fan les accions concretes als públics assistents per a cuidar el medi ambient. Per a escometre esta tasca, l’equip d’educadores incidix en la importància de l’economia circular, el compostatge i la separació dels residus a casa. Esta sala és fonamental per a fer les visites correctament, tant d’escolars com de persones adultes o persones amb discapacitat.
L’aula ambiental aporta un valor especial a esta instal·lació de residus perquè és la cara més visible i amable amb la ciutadania. Ací és on es llancen els missatges d’educació ambiental i on es fan les accions concretes als públics assistents per a cuidar el medi ambient. Per a escometre esta tasca, l’equip d’educadores incidix en la importància de l’economia circular, el compostatge i la separació dels residus a casa. Esta sala és fonamental per a fer les visites correctament, tant d’escolars com de persones adultes o persones amb discapacitat.
La instal·lació disposa també d’un observatori des d’on es pot contemplar tota la planta a través d’un mirador, així com la faena que fan persones que hi treballen. D’esta manera, les persones visitants són més conscients de la problemàtica en vore la quantitat de residus reals que es depositen cada dia en estes instal·lacions i que provenen de la llar.
La instal·lació disposa també d’un observatori des d’on es pot contemplar tota la planta a través d’un mirador, així com la faena que fan persones que hi treballen. D’esta manera, les persones visitants són més conscients de la problemàtica en vore la quantitat de residus reals que es depositen cada dia en estes instal·lacions i que provenen de la llar.
La instal·lació disposa també d’un observatori des d’on es pot contemplar tota la planta a través d’un mirador, així com la faena que fan persones que hi treballen. D’esta manera, les persones visitants són més conscients de la problemàtica en vore la quantitat de residus reals que es depositen cada dia en estes instal·lacions i que provenen de la llar.