L’objecte de les subvencions ha estat ampliar l’aula ambiental de la planta de Llíria, el desenvolupament de campanyes de conscienciació i el retorn econòmic del meu Compte Ambiental

Llíria, 13 de desembre de 2022

El Consorci València Interior-Àrea de Gestió de Residus V3 ha rebut sengles subvencions per part de la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per a la millora d’instal·lacions de residus i per a la realització de campanyes de conscienciació i sistemes d’incentius de la separació en origen el 2022. El total de les ajudes ascendeix a 448.086,45 euros, dels quals 57.018,53 euros corresponen a la línia S8162000 sobre “Participació de les entitats competents en l’execució de plans zonals de residus per a inversions adscrites a millora d’instal·lacions de gestió de residus” i l’altra correspon a la línia de “Subvencions per a campanyes de conscienciació i sistemes d’incentius de la separació en origen de 2022” amb una ajuda de 391.067, 92 euros.

En concret, el CVI-V3 ha invertit els 57.018,53 euros del capítol VII a millorar i ampliar l’aula ambiental de Llíria, ja que ha calgut una reforma estructural per allotjar la nova aula taller i que permet, a més, disposar d’un espai propi per a la gestió i administració del consorci. A això cal afegir la creació i tanca de la nova planta de compostatge de bioresidus a Ademús. Tot això es detalla a continuació:

Pel que fa a les ajudes per al disseny i desenvolupament de les campanyes de conscienciació i sistemes d’incentius de la separació en origen, corresponent al capítol IV, s’han concedit un total de 391.067,92 euros, dels quals s’han dedicat 309.929,10 euros per al desenvolupament del meu Compte Ambiental, una eina que permet una bonificació econòmica a les persones de l’àmbit del consorci que dipositen correctament els seus residus a l’ecoparc o l’ecomòbil, premiant així el bon comportament ciutadà en matèria de gestió de residus.

I cal afegir-hi 81.139,82 euros més per a campanyes de comunicació del Consorci València Interior.