L’increment general dels preus i l’evolució de la generació de residus comporten un augment en el cost dels serveis a prestar

Llíria, 27 de desembre de 2022

L’Assemblea General del Consorci València Interior (CVI) ha aprovat hui els pressupostos econòmics per a 2023, amb els quals es preveuen unes despeses de 23.111.789€ euros per a la gestió dels residus dels 61 municipis consorciats de cinc comarques de l’interior de la província de València: Camp de Túria, la Foia de Bunyol- Xiva, la Regió muntanyenca, la plana d’Utiel Requena i el Racó d’Ademús.

Aquesta quantitat suposa un 11% més del pressupostat en l’exercici anterior per a gestionar la xarxa de punts nets i tractar adequadament els residus generats en les llars de l’àrea que ocupa el 50% de la província de València. Aquest increment s’explica per l’ascens que han experimentat els preus del servei, en augmentar el cost de l’energia i l’Euríbor, juntament amb una pujada de les quantitats tractades, en particular les provinents de l’àrea de gestió veïna V5.

L’increment en els costos determinat per la situació general d’inflació s’ha vist compensat parcialment pels ingressos derivats del tractament de residus d’altres àrees de gestió, que permet repartir els costos d’amortització de les instal·lacions, amb el que l’increment esperat en la taxa que finança el servei quedarà en un 5,5%, per davall de l’augment del cost de la vida en els últims mesos.

La trobada, que s’ha celebrat a l’aula ambiental de la planta de tractament de residus de Llíria, també ha servit per a fer un balanç de les dades més rellevants de la gestió del consorci. Durant el període 2019-2021 es va incrementar un 47% la recollida separada en els ecoparcs i es va situar a la xarxa d’ecoparcs del CVI com la segona millor de tota la comunitat autònoma.

Durant l’acte, s’han ratificat, després del procés de tràmit d’audiència i informació pública, dos acords adoptats en l’anterior reunió de l’Assemblea, la modificació del contracte adjudicat en 2007 per a adequar els costos de transport entre ecoparcs al volum real de residus gestionats, i la incorporació de bonificacions en la taxa per la participació en programes de recollida individualitzada i autocompostatge.

Bonificació compostatge domèstic

Aquest últim acord ha suposat la modificació de l’Ordenança Reguladora de la Taxa de Serveis Ambientals, que a més dels avantatges del meu Compte Ambiental per participar en la recollida de la xarxa d’Ecoparcs, ara inclou una bonificació mínima de 9 euros per rebut als participants en el programa de compostatge domèstic del CVI a través de l’APP EcoCompostaje, així com a les persones que participen en algun projecte de recollida separada municipal amb identificació i registre d’aportacions.
En l’assemblea també s’ha adonat dels corresponents informes de control de morositat i de període mitjà de pagament dels últims trimestres en compliment de la normativa.

El Consorci València Interior aprova el seu pressupost corresponent per a 2023 per més de 23 milions d’euros