El Consorci València Interior (CVI) se suma a ESGREM, una iniciativa dels gestors de residus per a accelerar la transició a la gestió sostenible.

ESGREM Ens Supramunicipals per a la Gestió dels Residus Municipals és un grup de treball coordinat per la Fundació Fòrum Ambiental i format per consorcis, mancomunitats, comarques, consells insulars, diputacions i àrees metropolitanes de tota Espanya.

El grup està format en aquest moment per 46 entitats de tota la geografia espanyola que donen servei a més de 21 milions de ciutadans.

Cinquanta entitats supramunicipals, encarregades de la gestió dels residus municipals, s’han incorporat el grup de treball coordinat per la Fundació Fòrum Ambiental sota la denominació de ESGREM (Ens Supramunicipals per a la Gestió de Residus Municipals).

Fa uns anys algunes entitats públiques de l’àmbit de la gestió de residus municipals havien constituït un grup informal de discussió amb la participació de la Fundació Fòrum Ambiental per a intercanviar opinions i debatre criteris d’actuació i delimitat inicialment a l’àmbit de Catalunya.

A la vista del diagnòstic es va constatar que les entitats supramunicipals tenen una posició privilegiada per a participar en àmbits de debat i decisió i aportar propostes i solucions efectiva. Això va fer que es decidira constituir i ampliar el grup a l’àmbit espanyol, donant lloc a l’actual ESGREM.

Els 46 membres de ESGREM donen servei a més de 21 milions de ciutadans de tota la geografia espanyola i busquen potenciar i formalitzar la cooperació i coordinació dels seus membres compartint el coneixement i l’experiència acumulada en la gestió dels residus per a accelerar el camí de la sostenibilitat en la seua activitat.

La missió fonamental de ESGREM és accelerar la transició cap a una gestió sostenible dels recursos municipals amb criteris de circularitat i d’aquesta manera contribuir de forma més eficient a la protecció del clima i tots els objectius europeus vinculats amb aquesta activitat.

Les línies estratègiques del seu treball són:

  • Coordinar una major col·laboració territorial i interterritorial per a aconseguir sinergies operatives i en l’aplicació d’instruments de promoció i control
  • Compartir i elaborar i difondre experiències i coneixements mitjançant publicacions, jornades, congressos, etc.
  • Representar l’àmbit local per a canalitzar les opinions posicionaments i actuacions davant les administracions públiques competents tant a Espanya com a la UE:
  • Assistir a les entitats locals per a augmentar els nivells de servei en termes d’economia circular i de salut pública, en particular en la gestió de residus municipals i de residus sanitaris.
  • Complementar la comunicació a la ciutadania cap a la corresponsabilització en la gestió sostenible dels residus municipals.