L’entitat que gestiona els residus de 61 municipis de l’interior de la província de València anima a les associacions i a les persones a títol individual a formar part d’aquest òrgan. El CVI atendrà les demandes i suggeriments de la ciutadania a través d’aquest mitjà de participació comarcal .

El Consorci València Interior convida a la població a formar part de les comissions territorials de participació amb l’objectiu d’adequar la gestió dels residus a la realitat dels diferents territoris, així com atendre les peticions ciutadanes. Aquest òrgan, d’àmbit comarcal, està obert a totes les persones que residisquen en qualsevol dels 61 municipis consorciats, que poden participar a títol individual o com a part d’una associació.

D’aquesta manera, el consorci afavoreix la implicació de la ciutadania en la presa de decisions amb respecte la seua activitat a les comarques de Camp de Túria, la Foia de Bunyol-Xiva, la Plana d’Utiel-Requena, la Regió muntanyenca i el Racó d’Ademús.

La inscripció en les comissions territorials és voluntària i únicament és necessari presentar una sol·licitud formal dirigida a la Junta de Govern del Consorci València Interior, a través del registre d’entrada de la seu electrònica de l’entitat https://consorciovalenciainterior.sedelectronica.es/info.

Quant als requisits, les persones que desitgen participar a títol individual hauran d’aportar, al costat de la instància, el certificat d’empadronament en un dels municipis que integren el consorci. Les associacions, agrupacions o entitats, no obstant això, hauran d’acompanyar la sol·licitud amb el justificant d’inscripció en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes del municipi al qual pertanyen.

A més, amb la finalitat de resoldre qualsevol tipus de dubte, el Consorci València Interior ha habilitat el correu electrònic info@consorciovalenciainterior.es. Igualment, les persones interessades podran consultar la informació a través de la web http://consorciovalenciainterior.com/participacion/

El Reglament del Consell de Participació Territorial i Ciutadana, aprovat en l’Assemblea celebrada el 2 de juliol de 2020, defineix dos tipus d’òrgans de participació reglats: el Consell de Participació Territorial i Ciutadana del CVI i les Comissions Territorials. En referència al Consell de Participació Ciutadana, quedarà conformat pels següents càrrecs: un president, un vicepresident, un secretari i vocals. Les persones que ocupen els llocs de vocals del Consell provindran de les diferents Comissions Territorials. D’entre elles elegiran els càrrecs de vicepresident i secretari. En total hi haurà cinc Comissions Territorials, una per cada comarca.

Amb tot, el consorci pretén aconseguir una gestió sostenible dels residus aplicant criteris de proximitat i transparència, buscant el consens amb la ciutadania i tenint en compte les necessitats particulars de cada territori. En aquest sentit, el president de CVI, Robert Raga, ha explicat que d’aquesta manera “es pretén acostar encara més el consorci a la ciutadania de manera que la informació siga encara més transparent i accessible si cap”, per a concloure que el sentit de la comunicació “serà sempre bidireccional perquè estem oberts a escoltar les propostes que ens faça arribar la ciutadania en matèria de gestió de residus”.