Els tècnics van visitar la planta de tractament de residus de Caudete de las Fuentes on van conéixer el recorregut de les deixalles des que entren a la instal·lació

Caudete de las Fuentes, 17 de març de 2022

Els equips d’educació ambiental ocupen un paper fonamental en la conscienciació de la ciutadania sobre la importància de separar els residus en origen, el primer pas per a poder ser tractats i, posteriorment, valorats. Per això, el Consorci València Interior (CVI) ha organitzat la primera trobada d’educació ambiental en les instal·lacions de Caudete de las Fuentes, on els equips procedents de les comarques consorciades han conegut el procés complet de tractament de residus, així com les infraestructures amb les quals compta aquest complex.

Així, a l’acte van assistir els equips d’educació ambiental que duen a terme la seua tasca en els municipis i mancomunitats del CVI, així com convidats procedents de la resta de la província de València.

Al llarg del matí, els assistents han pogut comprovar el funcionament de la nau de triatge, en les quals es recuperen diversos tipus de plàstics, metalls, cartó i vidre, a través d’un garbellat manual per part dels operaris de la planta i, seguidament, d’un procés de separació mecanitzat. A més, en aquesta zona de la planta es recupera la matèria orgànica, que posteriorment es trasllada als túnels de compostatge, on s’indueix una fermentació accelerada que higienitza el residu.

A continuació, el grup s’ha dirigit a la nau d’afinament, en la qual aquesta matèria orgànica passa un nou garbellat que recupera xicotets envasos de plàstic lleuger, càpsules de café o fragments de vidre. Al final del procés, s’obté el compost que serveix d’abonament per a les vinyes de la zona i altres cultius.

Així mateix, els equips ambientals també han pogut conéixer de primera mà el procés de gestió dels lixiviats que el CVI aconsegueix transformar-los en aigua neta mitjançant un procés de tractament i depuració.

Prescriptores en la reducció

La jornada ha servit també per a resoldre dubtes per part dels professionals i generar debat al voltant de la qüestió dels residus. Així, les persones assistents han assenyalat que la trobada ha resultat “molt interessant i útil” per a poder traslladar a la ciutadania “la necessitat no sols de separar correctament els residus, també de reduir-los”. “Necessitem fomentar l’economia circular, deixar de consumir sense control i, sobretot, no comprar productes amb un cicle de vida tan curt, ja que això té una repercussió directa en el nostre entorn”, asseguraven. “És molt important que les educadores i els educadors ambientals siguem conscients del camí que segueixen els residus i quants d’ells acaben depositats en un abocador. Tindre present tot això és la millor manera de sensibilitzar”, han conclòs.