El Consorci València Interior informa que està circulant una faula per les xarxes socials. La informació falsa és que qualsevol persona dels municipis consorciats pot sol·licitar la devolució dels rebuts pagats entre els anys 2015 i 2019 perquè no són vàlids, amb un import que ronda els 500 euros. Us expliquem per què és una faula i per què la informació és falsa.

Un veí va reclamar en el jutjat la liquidació dels seus rebuts, basant-lo en un defecte de forma en el procés d’aprovació de padrons antics de la taxa. El jutjat va resoldre al juliol de 2021 que procedia retornar-li l’import dels seus rebuts de manera particular -sense afectar la resta de rebuts emesos-. La qüestió és que la nul·litat d’un acte administratiu no comporta automàticament la dels seus actes derivats, i la sentència no qüestiona en cap moment que els serveis finançats pels rebuts s’hagen prestat a un cost inadequat.

És per això que és una faula: es tracta d’un cas particular que només l’afecta a ell, no a tots, a pesar que aquesta persona diga que tothom pot sol·licitar-ho i rebre els 500 euros de la devolució.

L’avís que les pretensions de devolució basades en la sentència no estan fonamentades en dret, no és més que un engany que comportarà pèrdua de temps i esforç per als enganyats i per a les persones al seu servei en l’Administració Pública. La Diputació de València, en coordinació amb el Consorci i amb l’assessorament dels serveis jurídics de tots dos, donarà resposta als escrits presentats.

Gràcies per la vostra atenció. Per a estar ben informats, recorreu sempre a fonts oficials.