El projecte Recimap en el qual participa el Consorci València Interior cerca reciclar residus tèxtils de mescles cotó-polièster. Investigaran solucions amb líquids iònics i processos fermentatius per a obtindre materials reciclats d’alta qualitat i valor.

El Consorci València Interior està treballant en el projecte Recimap, una iniciativa que busca fomentar l’economia circular en el sector del plàstic mitjançant el reciclatge de residus plàstics complexos de mescles cotó-polièster. La idea és aconseguir que els residus de tèxtils d’aquestes mescles siguen tractats perquè les seues taxes de reciclatge i valorització augmenten de manera rendible i sostenible, obtenint materials reciclats de major qualitat i valor econòmic i ambiental.

El projecte se centra en la recerca i desenvolupament de solucions per al reciclatge d’aquests residus tèxtils. Per a això, s’està emprant l’ús de líquids iònics que permeten una dissolució selectiva de la fracció de cotó, quedant lliure la fracció de polièster. Posteriorment, s’estudiaran diferents alternatives per al reciclatge de cada fracció.

En la fracció de polièster, s’investigaran processos tant de reciclatge mecànic com de reciclatge químic per al seu posterior ús en la indústria tèxtil. D’altra banda, en la fracció de cotó, s’estudiaran processos fermentatius com a eina per a la valorització d’aquesta fracció orgànica, obtenint productes d’alt valor com l’àcid làctic.

Aquest projecte compta amb la participació de diferents socis com la Universitat de València, Bespoke Factory Group, S.L, AIMPLAS i el propi Consorci València Interior V3. Amb aquesta iniciativa, s’espera aconseguir un important avanç en el reciclatge i valorització de residus plàstics complexos, i fomentar l’economia circular en el sector del plàstic.